Sõnaraamat

Sellelt lehelt leiad palju terminideid ja selgitusi

Aastane protsendimäär – tuntud ka kui intressimäär on laenule võlgnetav uus raha, mis on väljendatud protsendina laenujäägist. Palgapäevalaenudel on tavaliselt väga kõrge krediidi kulukuse protsent, nii et nad saaksid lühiajaliselt laenult kasumit teenida.

Tagatis – mingi laenusummaga sarnase või suurema väärtusega ese, mida kasutatakse maksetagatisena. Kui võlgnik ei suuda oma võlga ära maksta, saab tagatis maksena laenuandja omandisse.

Sissenõuded – kui võlgnik ei maksa oma laene, saadetakse see kas ettevõtte erinevale osale või kolmandale isikule, kes vastutab raha kogumise eest.

Liitintress – kui intress arvutatakse laenu põhimõttest välja, lisatakse see võlgnetava summa ühekordsele summale ja kogu võlgnetavast summast koguneb täiendav intress. 

Krediidikontroll – tavaliselt vaatavad laenuandjad enne laenu väljastamist üle inimese krediidiskoori, et näha nende laenu- ja makseajalugu. Enamik palgapäevalaenuandjaid krediidikontrolli ei tee.

Võlg – kui raha laenatakse ja võlgnetakse teiselt isikult või ettevõttelt. Tavaliselt koguneb võlg siis, kui keegi peab tegema ostu, milleks tal praegu vahendeid pole.

Otsene sissemakse – paljud palgapäeva laenuandjad hoiustavad tšeki või sularaha asemel laenu otse laenuvõtja pangakontole.

Otsene palgapäevalaenuandja – isik või ettevõte, kes saab palgapäevalaenu anda otse laenuvõtjale, ilma et peaksite läbima mitut organisatsiooni, panka või muud ettevõtet.

Laen – raha, mis laenatakse selle tagasimaksmiseks lepingu (tavaliselt lepingu) alusel, tavaliselt koos intresside ja muude tasudega

Laenutasud – laenu algsummale lisanduvad intressivälised lisatasud. See võib hõlmata tehingutasusid, viiviseid, rahaülekandetasusid ja palju muud.

Tähtaeg – laenu viimane maksekuupäev. Palgapäevalaenu puhul on see tavaliselt siis, kui tuleb järgmine palgatšekk, tavaliselt kahe kuni nelja nädala jooksul.

Maksimaalne laenusumma – maksimaalne rahasumma, mida inimene saab laenata. Paljude palgapäevalaenuandjate poolt vaadeldavate tegurite hulka kuuluvad see, kui palju raha inimene ühe palgaga teenib, muud kulud, mille eest ta peab maksma, ja kõik pakutavad tagatised.

Palgapäeva tasu – palgapäevalaenu saamisega kaasneb sageli väike tasu, mis tuleb tasuda kas laenu esmakordsel saamisel või lisades kogu tasumiseks vajaliku summa.

Palgapäevaga järelmaksulaenud – plaan maksta palgapäevalaen, mis on tavalisest palgast suurem või kuna intress on liiga suureks kasvanud.

Põhisumma – laenatud laenu algsumma. Palgapäevalaenu põhiosa on väiksem kui teistel laenudel, kuid intressimäärad on palju kõrgemad.

Sissetuleku tõendamine – tõendid selle kohta, et laenu otsival isikul on stabiilne sissetulek. See võib hõlmata tööd, sotsiaalkindlustust või puudet.

Riskipõhine hinnakujundus – kui laenu krediidi kulukuse määra või põhisummat korrigeeritakse, kuna laenu küsivat laenuvõtjat peetakse suureks riskiks selle ära maksmata.

Tagatisega laen – tagatisvaral (näiteks auto) põhinev laen, mis tagastatakse laenuandjale, kui võlga ei ole võimalik tasuda.

Lühiajaline laen – laen, mis on mõeldud kiiresti tasumiseks, tavaliselt mõne nädala või kuu jooksul.

Lihtintress – intress, mis saadakse ainult laenu põhisummast, mitte juba kasvanud intressilt pluss esialgne laen. 

Tagatiseta laen – laen, mis antakse isiku krediidivõime ja mitte tagatise vormi alusel.

Scroll to top